About US

สเปลนดิด คอนซัลแทนท์ 

   

เป็นบริษัทที่บริการให้คำปรึกษา ISO และ BCM เน้นจัดทำและปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารงานของท่านให้มีประสิทธิภาพ มีความเป็นสากล แบบ 360 องศา ในทุกด้านอย่างประสมประสาน เพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน

     สเปลนดิด คอนซัลแทนท์ ทีมงานมีความชำนาญและประสบการณ์การบริหารองค์กรขนาดใหญ่ เป็นผู้บริหารระดับสูง เป็นที่ปรึกษา อาจารย์มหาวิทยาลัย และมีประสบการณ์ในการทำธุรกิจ ซึ่งประสบการณ์แต่ละท่านที่สั่งสม ถึง 30 ปี เคยผ่านปัญหาต่างๆที่ ท่านๆเจออยู่มากมาย ใช้หลักวิชาอย่างประสมประสาน ทุกด้าน จนเอาชนะปัญหาต่างๆ ได้ เราเชื่อมั่นในทีมงานมืออาชีพของเรา ช่วยให้องค์กรท่านพัฒนาอย่างยั่งยืนได้

            ด้วยความมุ่งมั่นของผู้บริหาร ในการปฏิวัติแนวทางการให้คำปรึกษารูปแบบใหม่ที่เน้น การสร้างจิตสำนึกแห่งการพัฒนาให้กับพนักงานภายในองค์กรทุกระดับรวมไปถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุด เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการปรับปรุงองค์กร ของลูกค้าด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการที่เราได้สร้างความร่วมมือกับสถาบันรับรอง มาตรฐานสากลระดับนานาชาติ มีการนำเอาวิทยาการความรู้ใหม่ๆที่ ทันสมัย และการพัฒนา หลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ภายในระยะเวลาไม่นาน เราจึงได้รับความไว้วางใจ จากบริษัทชั้นนำต่างๆ ในประเทศไทยให้เป็นที่ปรึกษาในการจัดทำระบบคุณภาพและระบบ บริหารตามมาตรฐานสากลอื่นๆ รวมทั้งยังได้รับความไว้วางใจในการจัดฝึกอบรมสัมมนาให้กับ องค์กรต่างๆ จำนวนมากมาย

บริการของ SPLENDID CONSULTANT

 • วางระบบมาตรฐานสากล
  • ISO9001:2015
  • ISO14001:2015
  • IATF16949:2016
  • ISO45001:2018
  • ISO13485:2016
  • ISO17025:2015
  • ISO20000:2011
  • ISO22301:2019
  • ISO31000:2009
  • ISO27001:2018
  • ISO22001:2018
  • BRC
  • HACCP,GMP
 • วางระบบการขายและการตลาด
  • วางแผนการตลาด
  • วางแผนการขาย และ ระบบบริหารทีมขาย และ Commission
  • วางแผนสื่อการตลาด และ โปรโมชั่น
  • วางระบบกิจกรรมการสร้าง Brand
 • วางระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • วางระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ HRD, HRM และ OD
  • วางระบบ และ จัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์
 • วางระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
  • วางระบบ AI และ Smart System ทั้งองกร
  • จัดทำและบริหารข้อมูล ผ่านระบบ Big Data

Reference customer

โพสต์เมื่อ :
24 ตุลาคม 2560 16:35:48
 3498
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์