NEWS

149 รายการ
โพสต์เมื่อ : 
1 พฤศจิกายน 2562 11:59:07
อบรมและร่วมกันทำ Work Shop ในหัวข้อการฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจประเมินภายใน Internal Audit ของพี่ๆ IRPC
0 คะแนน
|
62 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
9 กันยายน 2562 10:35:45
การร่างแผนประเมินความเสี่ยงในแต่ละแผนกของบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์
0 คะแนน
|
93 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
9 กันยายน 2562 10:20:40
Initial Review กับบริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด (DCS)
0 คะแนน
|
93 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
5 กันยายน 2562 15:19:47
Pre-Audit ISO9001:2015 ของบริษัท เอลโม เทค จำกัด
0 คะแนน
|
69 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2 กรกฎาคม 2562 14:49:31
การให้คำปรึกษาในหัวข้อ การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (BIA) ให้กับ บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็น บริษัทอุตสาหกรรมพอลิเมอร์ครบวงจรยักษ์ใหญ่ในเครือ ปตท. ซึ่งได้สุดยอดผู้เชี่ยวชาญการทำระบบ ฺBCM เป็นผู้ให้คำปรึกษาถึงสองท่าน คือในวันที่วันที่ 19 มิถุนายน ได้ให้ความรู้โดย อ.โฆษิต แก้วเต่า และ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน และวันที่ 1 กรกฏาคม ที่ผ่านมา อ.เอกพงษ์ สงเคราะห์ ได้รับหน้าที่เป็นที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในครั้งนี้
0 คะแนน
|
100 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2 กรกฎาคม 2562 14:44:32
ในวันที่ 29 มิถุนายน ที่ผ่านมา Splendid Consultant ได้มีโอกาสไปอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทก่อสร้าง ยักษ์ใหญ่ของประเทศไทย ในหลักสูตรการฝึกอบรมความรู้เบื้องต้น ISO9001:2015 โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญของเรา อาจารย์ ชุติมา ภู่มะลิ เพื่อปูความรู้พื้นฐานของข้อกำหนดให้กับพนักงาน โดยทางฟลอยด์เลือกจัดทำระบบ 2 ระบบพร้อมกัน
0 คะแนน
|
129 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2 กรกฎาคม 2562 14:38:47
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ทีผ่านมา อาจารย์ที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญในการให้ความรู้และพัฒนาองค์กร ของเรา อาจารย์ ธีรเดช สุนทรวิภาต ได้ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ISO9001:2015 และ ISO17025:2017 ให้กับบริษัท เทสติ่ง โซลูชั่น จำกัด และยังให้คำปรึกษาเพื่อการวิเคราะห์หาช่องว่างในกระบวนการทำงานแก่บริษัทอีกด้วย
0 คะแนน
|
106 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2 กรกฎาคม 2562 14:33:03
ใครว่าเราให้คำปรึกษาแค่บริษัทใหญ่ๆ มีชื่อเสียง บริษัทเล็กเราก็ทำได้นะ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562 เป็นการอบรมข้อกำหนด ISO9001:2015 ให้แก่ ห้างหุ้นส่วน ลิเบอร์ตี้ พลาสแพค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตสินค้าพลาสติกรายใหญ่ของสมุทรสาคร เพื่อปรับพื้นฐานให้ทุกคนเข้าใจถึงระบบมาตรฐาน จะได้ไม่ต้องกลัวกัน บรรยายโดยที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในการปรับปรุงและพัฒนาอุตสาหกรรมของเรา อาจารย์ จักรกฤษ วิชัยสุนทร
0 คะแนน
|
54 ผู้เข้าชม
5023 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์