NEWS

211 รายการ
โพสต์เมื่อ : 
1 มกราคม 0544 0:00:00
บริษัท ไทยคาร์กลาส จำกัด ให้คำปรึกษาโดย อ. กฤตเมธ หลัง stage 1 พร้อมปิดโครงการอย่างสวยงาม ทีมงานบอกพร้อมตรวจ Stage2 แน่นอน ....... ยินดีล่วงหน้ากับความสำเร็จครับ ISO9001:2015
0 คะแนน
|
119 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
1 มกราคม 0544 0:00:00
ขอแสดงความยินดี ต่อ Krestel Bio Science Co., Ltd. ได้รับการรับ ระบบมาตรฐาน ISO9001:2008, ISO13485:2003, EN/ISO13485:2012 แบบรวมระบบ ตรวจรับรองโดย BSI ขอบข่าย การออกแบบ และผลิต Test Kit, บริการฝึกอบรมการทดสอบ Test Kit
0 คะแนน
|
113 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
1 มกราคม 0544 0:00:00
ได้รับเกียรติจาก กลุ่มบริษัท เนเจอร์ กรุ๊ป ในการเป็นที่ปรึกษาระบบ ISO9001:2015 โดย อ.กฤตเมธ รัศมีภาณุมาศ
0 คะแนน
|
120 ผู้เข้าชม
9779 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์