KM

132 รายการ
โพสต์เมื่อ : 
29 มิถุนายน 2563 15:59:12
เนื่องจากเครื่องมือวัดที่ใช้ในการสำรวจส่งผลกระทบต่อความแม่นยำและเชื่อถือได้ของข้อมูลจึงจำเป็นต้องดำเนินการให้แน่ใจว่าเครื่องมือวัดที่ใช้ในการสำรวจสามารถให้ผลการวัดที่แม่นยำตามความต้องการ การสอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibration) เป็นกิจกรรมที่จำเป็นสำหรับ การทำให้แน่ใจว่าเครื่องมือวัดที่ใช้งานยังสามารถทำงานได้อย่างแม่นยำตามที่ต้องการ บทความนี้จะกล่าวถึงความหมายของการสอบเทียบ ความสำคัญของการสอบเทียบ แนวทางปฏิบัติของการสอบเทียบเพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้สนใจได้นำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการสอบเทียบเครื่องมือวัดให้เหมาะสมต่อไป
0 คะแนน
|
72 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
29 มิถุนายน 2563 15:57:45
ขอบเขตการขอรับรองระบบคุณภาพ รวมถึงข้อกำหนดที่ต้องการยกเว้นและเหตุผล เช่น บริษัทกรณีศึกษา ซึ่งเป็นธุรกิจบริหารจัดการเรือ ไม่มีการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ จึงระบุในคู่มือคุณภาพ “ยกเว้นข้อกำหนดที่ 8.3 การออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เนื่องจากบริษัทไม่มีกระบวนการในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ”
0 คะแนน
|
62 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
29 มิถุนายน 2563 15:56:11
PDCA คือวงจรหรือแนวคิดการบริหารคุณภาพการทำงานประเภทหนึ่งที่ถูกคิดค้นโดย วอล์ทเตอร์ ซิวฮาร์ท (Walter Shewhart) โดยที่ PDCA นั้นเป็นตัวย่อของศัพท์ภาษาอังกฤษที่ประกอบไปด้วย P (Plan) คือการวางแผน D (Do) คือการลงมือปฏิบัติ C (Check) คือการตรวจสอบ และ A (Action) คือดำเนินการปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหา โดยที่แบ่งเป็นกระบวนการทำ PDCA ได้ดังนี้
0 คะแนน
|
202 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
29 มิถุนายน 2563 15:55:08
สรุปใจความสำคัญในแต่ละข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 9001:2015
0 คะแนน
|
48 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
29 มิถุนายน 2563 15:54:11
สรุปใจความสำคัญในแต่ละข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 9001:2015
0 คะแนน
|
61 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
29 มิถุนายน 2563 15:52:44
สรุปใจความสำคัญในแต่ละข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 9001:2015
0 คะแนน
|
49 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
29 มิถุนายน 2563 15:51:42
สรุปใจความสำคัญในแต่ละข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 9001:2015
0 คะแนน
|
49 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
29 มิถุนายน 2563 15:32:12
สรุปใจความสำคัญในแต่ละข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 9001:2015
0 คะแนน
|
73 ผู้เข้าชม
9280 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์