KM

132 รายการ
โพสต์เมื่อ : 
13 พฤษภาคม 2563 14:07:35
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ ร่วมกับ บริษัท สเปลนดิด ออก้า จำกัด จัดทำวิดีโอเพื่อให้ความรู้และความเข้าใจในการจัดทำระบบมาตรฐานสากล ISO9001:2015, ISO14001:2015 & ISO45001:2018 Integrated System ให้กับพนักงานในบริษัทได้เข้าใจ กับคำถามที่ว่า “ ระดับผู้บริหารมีความสำคัญ หรือมีหน้าที่อะไรที่ควรจะทำกับระบบ ISO บ้าง ? ”
0 คะแนน
|
75 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
13 พฤษภาคม 2563 14:05:19
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ ร่วมกับ บริษัท สเปลนดิด ออก้า จำกัด จัดทำวิดีโอเพื่อให้ความรู้และความเข้าใจในการจัดทำระบบมาตรฐานสากล ISO9001:2015, ISO14001:2015 & ISO45001:2018 Integrated System ให้กับพนักงานในบริษัทได้เข้าใจ กับคำถามที่ว่า “ บริษัท อีสท์ วอเตอร์ ใช้ระบบแบบ Integrated System หมายความว่าอย่างไร ? ”
0 คะแนน
|
76 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
13 พฤษภาคม 2563 14:03:51
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ ร่วมกับ บริษัท สเปลนดิด ออก้า จำกัด จัดทำวิดีโอเพื่อให้ความรู้และความเข้าใจในการจัดทำระบบมาตรฐานสากล ISO9001:2015, ISO14001:2015 & ISO45001:2018 Integrated System ให้กับพนักงานในบริษัทได้เข้าใจ กับคำถามที่ว่า “ ความหมายและความสำคัญของการทำ ISO45001:2018 คืออะไร ? ”
0 คะแนน
|
74 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
13 พฤษภาคม 2563 14:01:39
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ ร่วมกับ บริษัท สเปลนดิด ออก้า จำกัด จัดทำวิดีโอเพื่อให้ความรู้และความเข้าใจในการจัดทำระบบมาตรฐานสากล ISO9001:2015, ISO14001:2015 & ISO45001:2018 Integrated System ให้กับพนักงานในบริษัทได้เข้าใจ กับคำถามที่ว่า “ ความหมายและความสำคัญของการทำ ISO14001:2015 คืออะไร ? ”
0 คะแนน
|
89 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
13 พฤษภาคม 2563 13:54:46
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ ร่วมกับ บริษัท สเปลนดิด ออก้า จำกัด จัดทำวิดีโอเพื่อให้ความรู้และความเข้าใจในการจัดทำระบบมาตรฐานสากล ISO9001:2015, ISO14001:2015 & ISO45001:2018 Integrated System ให้กับพนักงานในบริษัทได้เข้าใจ กับคำถามที่ว่า “ ความหมายและความสำคัญของการทำ ISO9001:2015 คืออะไร ? ”
0 คะแนน
|
69 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
13 พฤษภาคม 2563 9:19:03
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ ร่วมกับ บริษัท สเปลนดิด ออก้า จำกัด จัดทำวิดีโอเพื่อให้ความรู้และความเข้าใจในการจัดทำระบบมาตรฐานสากล ISO9001:2015, ISO14001:2015 & ISO45001:2018 Integrated System ให้กับพนักงานในบริษัทได้เข้าใจ กับคำถามที่ว่า “ ทำไมบริษัทถึงต้องมีระบบ ISO และในการทำระบบ ISO มีข้อดีอะไรบ้าง ? ”
0 คะแนน
|
100 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
27 พฤษภาคม 2562 11:08:54
‼️🙅‍♀️ลูกค้าไม่ใช่พระเจ้า🙅‍♀️‼️ แต่คือคนที่ต้องเข้าใจอย่างแท้จริง
0 คะแนน
|
310 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
29 เมษายน 2562 11:44:45
บันได 5 ขั้นสู่ความสำเร็จในการทำงาน
0 คะแนน
|
896 ผู้เข้าชม
9282 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์