ข้อเสนอพิเศษ!! สำหรับ START UP และ SME


- วางระบบ ISO9001:2015 ราคา 95,000 บาท
- วางระบบ ISO14001:2015 ราคา 105,000 บาท

      (แถมฟรี : เรียนฟรี 2 ครั้ง,APP EASYISO 4.0,ไวนิล PR brand ฯลฯ)

Latest Articles

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ ร่วมกับ บริษัท สเปลนดิด ออก้า จำกัด จัดทำวิดีโอเพื่อให้ความรู้และความเข้าใจในการจัดทำระบบมาตรฐานสากล ISO9001:2015, ISO14001:2015 & ISO45001:2018 Integrated System ให้กับพนักงานในบริษัทได้เข้าใจ กับคำถามที่ว่า “ WP ปัจจุบัน กับ WP ที่ผ่านมามีแตกต่างกันอย่างไรบ้าง ? ”
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ ร่วมกับ บริษัท สเปลนดิด ออก้า จำกัด จัดทำวิดีโอเพื่อให้ความรู้และความเข้าใจในการจัดทำระบบมาตรฐานสากล ISO9001:2015, ISO14001:2015 & ISO45001:2018 Integrated System ให้กับพนักงานในบริษัทได้เข้าใจ กับคำถามที่ว่า “ ในการทำระบบ ISO version นี้ยังเป็นระบบเอกสารอยู่หรือไม่ ? ”
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ ร่วมกับ บริษัท สเปลนดิด ออก้า จำกัด จัดทำวิดีโอเพื่อให้ความรู้และความเข้าใจในการจัดทำระบบมาตรฐานสากล ISO9001:2015, ISO14001:2015 & ISO45001:2018 Integrated System ให้กับพนักงานในบริษัทได้เข้าใจ กับคำถามที่ว่า “ หลักสูตรที่จำเป็นต้องอบรมสำหรับ ISO ของแต่ละส่วนจำเป็นต้องมีอะไรบ้าง ? ”
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์