Management Review ณ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

Management Review ณ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้


 
               
                      ในช่วงโค้งสุดท้ายของโครงการวางระบบความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) ให้กับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ทางบริษัท สเปลนดิด ออก้า จำกัด ได้รับเกียรติจากทางผู้บริหารขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ในการรับฟังแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) ที่ทางคณะทำงานได้จัดทำมาตลอดระยะเวลาโครงการ เพื่อนำไปประกาศใช้รับมือกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงเหตุการณ์ปัจจุบันอย่างโรคระบาด โควิด-19 อีกด้วย 

                ทั้งนี้ทางบริษัท สเปลนดิด ออก้า จำกัด ต้องขอขอบคุณ CEO คณะผู้บริหาร รวมถึงคณะทำงานขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ที่ได้ให้ความร่วมมือกับเรามาตลอดระยะเวลาโครงการค่ะ 
 75
ผู้เข้าชม
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสบการณ์ และความพึงพอใจของท่าน เพื่อให้เว็บไซต์สามารถใช้งานได้ง่าย และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตาม นโยบายคุกกี้ของเว็บไซต์นี้ อ่านเพิ่มเติม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์