Welcome to our website, we have over 18 years of experience in ISO Consultant.

Management Review ณ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

Management Review ณ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้


 
               
                      ในช่วงโค้งสุดท้ายของโครงการวางระบบความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) ให้กับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ทางบริษัท สเปลนดิด ออก้า จำกัด ได้รับเกียรติจากทางผู้บริหารขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ในการรับฟังแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) ที่ทางคณะทำงานได้จัดทำมาตลอดระยะเวลาโครงการ เพื่อนำไปประกาศใช้รับมือกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงเหตุการณ์ปัจจุบันอย่างโรคระบาด โควิด-19 อีกด้วย 

                ทั้งนี้ทางบริษัท สเปลนดิด ออก้า จำกัด ต้องขอขอบคุณ CEO คณะผู้บริหาร รวมถึงคณะทำงานขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ที่ได้ให้ความร่วมมือกับเรามาตลอดระยะเวลาโครงการค่ะ 
 334
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์