Welcome to our website, we have over 18 years of experience in ISO Consultant.

การให้ปรึกษาในการกำหนด KPI

การให้ปรึกษาในการกำหนด KPI


                  ภาพบรรยากาศการให้ปรึกษาในการกำหนด KPI และวางระบบงานแผนกต่างๆ บริษัท ชาร์มเมอร์ซานิทารีแวร์ จำกัด ภายใต้ขอบข่ายระบบจัดการ The Manufacture, Installation, and After Sales Services of Sanitary ware ตามมาตรฐาน ISO9001:2015
 309
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์