• หน้าแรก

  • KM

  • อะไรคือสิ่งที่จำเป็นในการทำ ISO 27701 ?

อะไรคือสิ่งที่จำเป็นในการทำ ISO 27701 ?

  • หน้าแรก

  • KM

  • อะไรคือสิ่งที่จำเป็นในการทำ ISO 27701 ?

อะไรคือสิ่งที่จำเป็นในการทำ ISO 27701 ?ขั้นตอนต่าง ๆ ที่จำเป็นในการวางระบบ ISO 27701 มีดังนี้

  1. ดำเนินการประเมินช่องว่างของ ISMS ที่มีอยู่ของคุณตามข้อกำหนดของ ISO 27701
  2. มอบหมายให้เจ้าของระบุช่องว่างและจัดทำแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับวิธีการจัดการกับช่องว่างเหล่านั้น
  3. แก้ไขการออกแบบของ ISMS เพื่อรวมข้อกำหนดใหม่เหล่านี้
  4. ดำเนินกิจกรรมที่จำเป็น เกี่ยวกับ ISMS ฉบับปรับปรุง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการประเมินความเสี่ยง การวัดผลและการติดตาม การตรวจสอบภายใน การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร
  5. ประเมินผลลัพธ์จากการดำเนินงานของ ISMS ที่แก้ไขเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามข้อกำหนดที่มีอยู่และข้อกำหนดใหม่ และด้านใดๆ ข้อบกพร่องหรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนดจะได้รับการประมวลผลผ่านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องหรือขั้นตอนการดำเนินการแก้ไขอย่างเป็นทางการ
 19
ผู้เข้าชม
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสบการณ์ และความพึงพอใจของท่าน เพื่อให้เว็บไซต์สามารถใช้งานได้ง่าย และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตาม นโยบายคุกกี้ของเว็บไซต์นี้ อ่านเพิ่มเติม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์