Welcome to our website, we have over 18 years of experience in ISO Consultant.

FSSC22000


FSSC 22000 (Food Safety System Certification 22000)
คือ ระบบมาตรฐานการรับรองความปลอดภัยสำหรับการผลิตอาหาร มาตรฐานนี้ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อการรับรองระบบความปลอดภัยทางอาหารขององค์กรในห่วงโซ่อาหารที่แปรรูปหรือผลิตผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ผักที่เน่าเสียง่ายเป็นวัตถุดิบหลัก ผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการเก็บรักษานาน ส่วนประกอบอื่นๆของอาหาร เช่น สารเติมแต่งอาหาร วิตามิน จุลินทรีย์ชีวภาพ และการผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร และ FSSC 22000 ยังเป็นมาตรฐานที่สามารถให้การรับรองโรงงานอุตสาหกรรมอาหารได้ครอบคลุมห่วงโซ่อาหารทั้งหมด โดยรวมระบบมาตรฐาน ISO 22000 หรือ Food Safety Management System รับรองโดย Global Food Safety Initiative (GFSI) กับมาตรฐาน Publicly Available Specification (PAS) 220 ไว้ด้วยกัน ที่สำคัญมาตรฐาน FSSC 22000 ได้รับการสนับสนุนอย่างมากจากสมาพันธ์อาหารและอุตสาหกรรมเครื่องดื่มของสหภาพยุโรป (The Confederation of Food and Drink Industries of the European Union: CIAA) สามารถนำไปใช้ในการรับรองมาตรฐานอาหารได้


ประโยชน์ของระบบมาตรฐาน FSSC 22000
1.องค์กรมีการจัดการวิธีการทำงานอย่างเป็นระบบเพื่อที่จะสามารถระบุและจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.ระบบมาตรฐานนี้ได้รับการยอมรับจาก GFSI และความร่วมมือจากยุโรปสำหรับการรับรองคุณภาพ (EA) รูปแบบการรับรองระบบมาตรฐาน ISO สามารถใช้ได้กับห่วงโซ่อุปทานอาหารทั้งหมด
3.เผยให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อความปลอดภัยของอาหาร เป็นผลให้เกิดการสร้างความมั่นใจและความมีมาตรฐานที่ดีต่อลูกค้าขององค์กร
4.ปรับปรุงในด้านของความผูกพันของพนักงาน ทั้งยังเพิ่มการรับรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงของอาหารในด้านของความถูกต้องและความปลอดภัยของอาหาร

ทำไมจึงต้องเป็น Splendid Consultant
✅ ความเชี่ยวชาญอันดับหนึ่ง : เราเป็นเจ้าแรก ๆ ในการให้บริการให้คำปรึกษาระบบมาตรฐาน FSSC 22000 ในประเทศไทย และมีกลุ่มลูกค้าหลากหลายในทุกรูปแบบของธุรกิจ
✅ ประสบการณ์ที่มากมาย : เราสะสมความรู้และประสบการณ์อันล้ำค่ามายาวนานมากกว่า 16 ปี โดยมีฐานลูกค้าที่ใหญ่ที่สุด ทั้งในระดับประเทศและ Start-up มากกว่า 2,000 ราย
✅ วิธีการที่มีประสิทธิภาพ : จากประสบการณ์กว่า 16 ปี ทำให้เราได้ปรับปรุงวิธีการของเราและได้รับการพิสูจน์กับลูกค้าทุกรายว่ามีวิธีการสอนที่เข้าใจง่ายและให้ผลลัพธ์ที่ไม่มีใครเทียบได้
 613
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์