Welcome to our website, we have over 18 years of experience in ISO Consultant.

BRC


BRC
เป็นมาตรฐานสากลเพื่อความปลอดภัยด้านอาหารที่ได้รับการพัฒนาโดยผู้ค้าปลีกและซัพพลายเออร์ในสหราชอาณาจักร เนื้อหาข้อกำหนดได้มีการรวบรวมมาตรฐานการจัดการอาหารที่มีหลากหลาย มีความชัดเจน ส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎระเบียบสำหรับธุรกิจอาหารทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ครอบคลุมกิจกรรมพื้นฐานที่องค์กรใดควรมีไว้สำหรับการผลิตอาหารมาตรฐานนี้ และยังมีข้อกำหนดที่เน้นตอบสนองความคาดหวังทางอุตสาหกรรม ปฎิบัติตามกฎหมาย และเพื่อปกป้องผู้บริโภค

มาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร (food safety) ที่เกิดจากการรวมกลุ่มขององค์กรค้าปลีกขนาดใหญ่ เช่น Tesco, Sainsbury's, Iceland Foods, Waitrose, Safeway, The Co-operative Group และ Asda Stores มาตรฐาน BRC ฉบับปัจจุบันเป็นฉบับที่ 8 (issue 8) 

ประโยชน์ของระบบมาตรฐาน BRC
1.องค์กรมีระบบที่แข็งแกร่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะถูกรองรับด้วยระบบมาตรฐานนี้
2.องค์กรลดการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ การร้องเรียน และการผลิตสินค้าที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดจากผู้บริโภค เนื่องจากผลิคภัณฑ์มีคุณภาพและประสิทธิภาพมาก
3.องค์กรได้เสริมสร้างความมั่นใจของลูกค้า รวมทั้งตัวคู่ค้า ทำให้เพิ่มโอกาสทางการตลาดใหม่ ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

ทำไมจึงต้องเป็น Splendid Consultant
✅ ความเชี่ยวชาญอันดับหนึ่ง : เราเป็นเจ้าแรก ๆ ในการให้บริการให้คำปรึกษาระบบมาตรฐาน BRC ในประเทศไทย และมีกลุ่มลูกค้าหลากหลายในทุกรูปแบบของธุรกิจ
✅ ประสบการณ์ที่มากมาย : เราสะสมความรู้และประสบการณ์อันล้ำค่ามายาวนานมากกว่า 16 ปี โดยมีฐานลูกค้าที่ใหญ่ที่สุด ทั้งในระดับประเทศและ Start-up มากกว่า 2,000 ราย
✅ วิธีการที่มีประสิทธิภาพ : จากประสบการณ์กว่า 16 ปี ทำให้เราได้ปรับปรุงวิธีการของเราและได้รับการพิสูจน์กับลูกค้าทุกรายว่ามีวิธีการสอนที่เข้าใจง่ายและให้ผลลัพธ์ที่ไม่มีใครเทียบได้
 612
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์