Welcome to our website, we have over 18 years of experience in ISO Consultant.

ISO 22716:2007


ISO 22716
คือ ระบบจัดการด้านสุขลักษณะที่ดีในการผลิตเครื่องสำอาง ระบบมาตรฐานนี้นับว่าเป็นระเบียบใหม่ของสหภาพยุโรป (EC) No 1223/2009 โดยกำหนดให้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ต้องการจำหน่ายภายในสหภาพยุโรป จะต้องผลิตตามระบบจัดการสุขลักษณะที่ดีในการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (GMP for Cosmetics) เป็นมาตรฐานการบริหารจัดการสำหรับผู้ผลิตเครื่องสำอางที่สอดคล้องกับแนวทาง GMP (Good Manufacturing Practice) และสอดคล้องกับกฎระเบียบของกลุ่มสหภาพยุโรป ซึ่ง ISO22716:2007 มีข้อกำหนดครอบคลุมการจัดการเรื่อง การควบคุมคุณภาพการผลิต การจัดเก็บ บรรจุภัณฑ์และฉลาก การสอบกลับได้ การขนส่ง ตลอดจนในเรื่องระบบควบคุมเอกสารและบันทึกคุณภาพ


ประโยชน์ของระบบมาตรฐาน ISO 22716
1.ควบคุมอันตรายและความเสี่ยงเนื่องจากการรับรองทำให้เห็นว่าองค์กรได้ใช้แนวทาง GMP เพื่อควบคุมอันตรายและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านความปลอดภัย ความยั่งยืน
2.การจัดการ Supply chain เนื่องด้วยมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล การรับรอง ISO 22716 จะช่วยให้องค์กรมีจัดการและปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านคุณภาพรวมทั้งความปลอดภัยใน Supply chain ของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้

ทำไมจึงต้องเป็น Splendid Consultant
✅ ความเชี่ยวชาญอันดับหนึ่ง : เราเป็นเจ้าแรก ๆ ในการให้บริการให้คำปรึกษาระบบมาตรฐาน ISO 22716 ในประเทศไทย และมีกลุ่มลูกค้าหลากหลายในทุกรูปแบบของธุรกิจ
✅ ประสบการณ์ที่มากมาย : เราสะสมความรู้และประสบการณ์อันล้ำค่ามายาวนานมากกว่า 16 ปี โดยมีฐานลูกค้าที่ใหญ่ที่สุด ทั้งในระดับประเทศและ Start-up มากกว่า 2,000 ราย
✅ วิธีการที่มีประสิทธิภาพ : จากประสบการณ์กว่า 16 ปี ทำให้เราได้ปรับปรุงวิธีการของเราและได้รับการพิสูจน์กับลูกค้าทุกรายว่ามีวิธีการสอนที่เข้าใจง่ายและให้ผลลัพธ์ที่ไม่มีใครเทียบได้
 1536
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์