Welcome to our website, we have over 18 years of experience in ISO Consultant.

ISO55001:2018


ระบบมาตรฐานการจัดการสินทรัพย์ ISO 55001
มีการอธิบายถึงข้อกำหนดสำหรับการจัดตั้งการใช้งานการบำรุงรักษาและการปรับปรุงระบบการจัดการสินทรัพย์ มาตรฐานนี้สามารถใช้ได้กับธุรกิจทุกขนาดไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่และช่วยในการจัดการทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์สูงสุด

ระบบมาตรฐานการจัดการสินทรัพย์ ISO 55001 ส่วนใหญ่จะถูกใช้ในธุรกิจที่มีการใช้สินทรัพย์ขนาดใหญ่ เช่นมาตรฐานนี้ใช้ในสนามบินโรงพยาบาลขนาดใหญ่และองค์กรที่มีความคล้ายคลึงกัน ในแง่ของความพึงพอใจของลูกค้าและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อธุรกิจ ความพร้อมของสินทรัพย์กลายเป็นปัญหาสำคัญ จึงทำให้การมีระบบการจัดการสินทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพเป็นความรับผิดชอบที่จำเป็นอย่างมากในการบริหารการจัดการธุรกิจ

ประโยชน์ของระบบมาตรฐาน ISO 55001
1.องค์กรมีโครงสร้างวิธีการปฏิบัติที่ดีที่สุดในการจัดการ asset’s lifecycle
2.ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลดการถือครองสินทรัพย์เพิ่มชื่อเสียงให้กับองค์กร
3.ส่งผลต่อการเติบโตของธุรกิจระหว่างประเทศ การประกันคุณภาพที่ดีขึ้นสำหรับลูกค้า
4.การประกันคุณภาพที่ดีขึ้นสำหรับลูกค้า

ทำไมจึงต้องเป็น Splendid Consultant
✅ ความเชี่ยวชาญอันดับหนึ่ง : เราเป็นเจ้าแรก ๆ ในการให้บริการให้คำปรึกษาระบบมาตรฐาน ISO 55001 ในประเทศไทย และมีกลุ่มลูกค้าหลากหลายในทุกรูปแบบของธุรกิจ
✅ ประสบการณ์ที่มากมาย : เราสะสมความรู้และประสบการณ์อันล้ำค่ามายาวนานมากกว่า 16 ปี โดยมีฐานลูกค้าที่ใหญ่ที่สุด ทั้งในระดับประเทศและ Start-up มากกว่า 2,000 ราย
✅ วิธีการที่มีประสิทธิภาพ : จากประสบการณ์กว่า 16 ปี ทำให้เราได้ปรับปรุงวิธีการของเราและได้รับการพิสูจน์กับลูกค้าทุกรายว่ามีวิธีการสอนที่เข้าใจง่ายและให้ผลลัพธ์ที่ไม่มีใครเทียบได้
 552
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์