Welcome to our website, we have over 18 years of experience in ISO Consultant.

ISO41001:2018


ISO 41001
คือ มาตรฐานในด้านการบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกระดับสากลฉบับแรกของโลก ได้รับการพัฒนาโดยคณะกรรมการวิชาการของ ISO ซึ่งมีเลขานุการคือสถาบันมาตรฐานแห่งชาติของประเทศอังกฤษ (BSI - British Standards Institution) มีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้การันตีศักยภาพในการให้บริการด้านการบริหารจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์ ที่คำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยเป็นที่ตั้ง พร้อมทั้งช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยให้เกิดการประหยัดค่าใช้จ่าย เพื่อสร้างประสิทธิภาพอย่างสูงสุดให้เกิดขึ้น โดยมุ่งเน้นที่กระบวนการและเกณฑ์ในการดำเนินการสำหรับทีมบริหารจัดการ การอำนวยความสะดวกซึ่งสามารถวัดได้ว่ามีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ไปจนถึงประสิทธิภาพ รวมถึงความพึงพอใจของผู้รับบริการ


ประโยชน์ของระบบมาตรฐาน ISO 41001
1.องค์กรมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบในด้านความปลอดภัย สุขภาพ ความเป็นอยู่ที่ดี และประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน
2.ประสิทธิภาพและผลลัพท์ที่ดีขึ้น จึงช่วยลดต้นทุนขององค์กรในการบริหารจัดการได้
3.เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมรวมทั้งต่อพนักงาน 

ทำไมจึงต้องเป็น Splendid Consultant
✅ ความเชี่ยวชาญอันดับหนึ่ง : เราเป็นเจ้าแรก ๆ ในการให้บริการให้คำปรึกษาระบบมาตรฐาน ISO 41001 ในประเทศไทย และมีกลุ่มลูกค้าหลากหลายในทุกรูปแบบของธุรกิจ
✅ ประสบการณ์ที่มากมาย : เราสะสมความรู้และประสบการณ์อันล้ำค่ามายาวนานมากกว่า 16 ปี โดยมีฐานลูกค้าที่ใหญ่ที่สุด ทั้งในระดับประเทศและ Start-up มากกว่า 2,000 ราย
✅ วิธีการที่มีประสิทธิภาพ : จากประสบการณ์กว่า 16 ปี ทำให้เราได้ปรับปรุงวิธีการของเราและได้รับการพิสูจน์กับลูกค้าทุกรายว่ามีวิธีการสอนที่เข้าใจง่ายและให้ผลลัพธ์ที่ไม่มีใครเทียบได้
 1378
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์