• หน้าแรก

 • KM

 • เคยสงสัยไหม !! ธุรกิจอะไรที่จัดทำระบบ ISO 45001:2018 มากที่สุดในโลก

เคยสงสัยไหม !! ธุรกิจอะไรที่จัดทำระบบ ISO 45001:2018 มากที่สุดในโลก

 • หน้าแรก

 • KM

 • เคยสงสัยไหม !! ธุรกิจอะไรที่จัดทำระบบ ISO 45001:2018 มากที่สุดในโลก

เคยสงสัยไหม !! ธุรกิจอะไรที่จัดทำระบบ ISO 45001:2018 มากที่สุดในโลกเคยสงสัยไหม !! ธุรกิจอะไรที่จัดทำระบบ ISO 45001:2018 มากที่สุดในโลก 
    หากคุณคิดว่าธุรกิจที่จะต้องขอการรับรอง ISO 45001:2018 หรือ ระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คือ ธุรกิจการก่อสร้างแล้วละก็ คุณคิดถูกแล้วหล่ะ !! เพราะมีการขอการรับรองถึง 8,676 Certificates
เพราะว่าธุรกิจการก่อสร้าง นับว่าเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับหลักการ 2 ข้อคือ

 1. อาชีวอนามัย ซึ่งหมายถึง การส่งเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาล การจัดการให้พนักงานมีความสามารถในการทำงานได้อย่างปลอดภัยทั้งชีวิตและทรพย์สิน มีสภาวะที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. ความปลอดภัย ซึ่งหมายถึง การป้องกันและระวังภัยกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นภายใต้การดำเนินการทำงานของพนักงาน อันเป็นผลมาจากพนักงานเอง เครื่องจักร ยานพาหนะ หรือ อุปกรณ์ประกอบการก่อสร้าง ล้วนเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทั้งสิ้น จึงจำเป็นต้องขอการรับรองนี้เพื่อ ลดการบาดเจ็บ การเจ็บป่วย และการถึงแก่ความตายที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน  

  เพราะอย่างนั้น ธุรกิจก่อสร้างจึงมีการขอการรับรอง ISO 45001:2018 มากที่สุดในโลกยังไงหล่ะ !! 

   14
  ผู้เข้าชม
  เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น
  สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์