Welcome to our website, we have over 18 years of experience in ISO Consultant.

STARTUP 101 (Start your business)

STARTUP 101 (Start your business)

บริการที่ปรึกษาเริ่มต้นธุรกิจตั้งแต่ต้นแบบครบวงจร จนสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง   ขั้นตอนที่หนึ่ง Business Idea มือใหม่ต้องมีความคิดหรือไอเดียของธุรกิจที่จะเริ่มก่อน การมีไอเดียที่ดีได้ก็ต้องประเมินศักยภาพของตนเองว่า ธุรกิจที่เราจะเริ่มต้นนั้น เรามีความรู้ไหม?, มีประสบการณ์ที่จะทำไหม?, มีพรสวรรค์หรือความถนัดไหม?, ชอบหรือรักงานนี้ไหม?, มีเครือข่ายหรือ connection ไหม? ในขั้นที่หนึ่งนี้ BSC ได้มีรายละเอียดให้ผู้สนใจสามารถไปอ่านได้ที่เว็บไซต์ในบทความเรื่อง การคิดจะทำธุรกิจ

   ขั้นตอนที่สอง Business concept ผู้ประกอบการใหม่ควรมีแนวคิดใหม่ๆในการคัดเลือกธุรกิจที่อยากจะเริ่มต้นทำ การคิดว่าจะขายอะไรดีเป็นเรื่องที่ยากที่สุดจึงทำให้ผู้ประกอบการใหม่ใช้วิธีเลียนแบบด้วยการขายสินค้าที่คนอื่นทำแล้วขายดี เมื่อตัวเองไปเลียนแบบขายบ้างกลับกลายเป็นขายไม่ดีเลย ขนาดร้านอาหารบางแห่งอยู่ใกล้กันไม่กี่เมตร ร้านหนึ่งขายดีส่วนอีกร้านหนึ่งกลับขายไม่ได้เลย ถ้าเราหาสาเหตุแท้จริงของสองร้านนี้ก็จะพบว่าร้านขายดีมีรสชาตอาหารที่อร่อย สะอาด ราคาไม่แพงและคนขายก็บริการดีกว่าอีกร้าน ดังนั้นเราควรคัดเลือกธุรกิจที่มีโอกาสทางการตลาดสูง มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่กว้างและกำลังการซื้อที่ดี รวมทั้งสินค้าของเราต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วย สำหรับขั้นตอนนี้ BSC ได้มีรายละเอียดให้ผู้สนใจไปอ่านได้ที่เว็บไซต์ในบทความเรื่อง แนวคิดทางธุรกิจ

   ขั้นตอนที่สาม Business Model ผู้ประกอบการใหม่ควรสร้างโมเดลธุรกิจของตนเอง การสร้างโมเดลก็คือการสร้างแบบจำลองว่าธุรกิจเราจะมีหน้าตาอย่างไร แตกต่างจากคนอื่นหรือไม่เพราะการสร้างความแตกต่างของโมเดลธุรกิจตนเองก็เป็นจุดขายเช่นกัน สำหรับเครื่องมือการสร้างโมเดลธุรกิจที่นิยมใช้กันมากชื่อ Business Model Canvas (BMC) การสร้างโมเดลนี้จะเกิดขึ้นภายหลังจากการที่เราได้คัดเลือกสินค้าหรือบริการที่ต้องการทำธุรกิจแล้ว เช่น คิดจะขายสินค้าที่เป็นของธรรมชาติพวก Green product เช่นผักไฮโดรโปรนิค น้ำสลัด อาหารสุขภาพ ก็อาจจะต้องคิดโมเดลธุรกิจว่าใครเป็นลูกค้าเป้าหมาย ควรขายที่ไหน ผลิตภัณฑ์มีอะไรบ้าง จะนำเสนออย่างไรให้แตกต่างจากการขายผักทั่วไป ในการเริ่มต้นธุรกิจนี้ก็อาจสร้างโมเดลธุรกิจว่าขายในปั้มน้ำมันที่อยู่ชานเมือง เป็นปั้มที่มีลูกค้าตั้งแต่ระดับกลางจนระดับสูงโดยการนำเสนอการปลูกผักให้เห็นในร้านและให้ลูกค้าเลือกซื้อผักเอง สำหรับน้ำสลัดก็จะทำใหม่ๆสดๆตามที่ลูกค้าสั่ง เป็นต้น สำหรับขั้นตอนนี้ BSC ได้มีรายละเอียดให้ผู้สนใจไปอ่านได้ที่เว็บไซต์ในบทความเรื่อง การสร้างโมเดลธุรกิจ

   ขั้นตอนที่สี่ Business Plan การเขียนแผนธุรกิจ เมื่อคิดโมเดลของธุรกิจได้แล้วผู้ประกอบการใหม่ควรเริ่มจรดปากกาเขียนแผนธุรกิจของตนเองเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจให้ครบทุกด้าน โดยวางแผนตั้งแต่ด้านการตลาด ด้านการผลิต ด้านการเงิน และด้านบริหารจัดการบุคลากร ในขณะที่เราเริ่มเขียนแผนธุรกิจทำให้เราทราบถึงอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นได้ ทราบว่าต้องมีเงินลงทุนเท่าใด สินค้าผลิตหรือขายทำได้จริงหรือไม่ ถ้าเป็นอาหารก็ต้องทดลองทำและชิมว่าอร่อยแล้วหรือยัง จะหาแรงงานมาทำงานได้หรือไม่ การเขียนแผนธุรกิจจะทำให้เรามองครบทุกด้านก่อนลงทุนทำธุรกิจจริงๆ ซึ่งการเขียนแผนธุรกิจนี้ BSC มีแบบฟอร์มแผนธุรกิจไว้ให้ดาวน์โหลดได้ที่บทความเรื่อง แผนการดำเนินธุรกิจ

   ขั้นตอนที่ห้า Ready to start ผู้ประกอบการใหม่ก็พร้อมที่จะเริ่มต้นธุรกิจได้แล้ว ก่อนออกตัวต้องย้อนกลับมาดูว่าเราได้คิดอย่างรอบคอบแล้วทั้งสี่ขั้นตอนก่อนจะเริ่ม เมื่อคิดรอบคอบแล้วก็เริ่มขั้นตอนนี้โดยผู้ประกอบการใหม่ต้องหาความรู้และศึกษาว่าธุรกิจที่จะเริ่มต้นนี้ควรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ร้านค้าหรือเป็นบุคคลธรรมดาไปก่อน หากต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ก็ต้องไปจดทะเบียนนิติบุคคลให้เรียบร้อยและออกแบบระบบบัญชี ระบบบริหารต่างๆให้ครบถ้วนก่อนเริ่มต้นขายหรือให้บริการ นอกจากนั้นผู้ประกอบการใหม่ยังต้องเรียนรู้เพิ่มเติมในเรื่องกฏหมายและภาษีที่มาเกี่ยวข้องในธุรกิจที่จะทำด้วย

  เมื่อผู้ประกอบการใหม่ได้ผ่านขั้นตอนทั้งห้าขั้นตอนนี้แล้วก็ควรมีการพัฒนาธุรกิจตนเองอย่างต่อเนื่อง หากมีปัญหาก็ต้องต่อสู้และปรับปรุงแก้ไขไปเรื่อยๆเพราะการเป็นเจ้าของธุรกิจที่จะประสบความสำเร็จได้ต้องใช้เวลา, ความเอาใจใส่, ขยันและอดทน เพราะนักธุรกิจใหญ่ๆที่มีชื่อเสียงก็ผ่านความยากลำบากแบบนี้มาแล้วทั้งสิ้น

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์