Welcome to our website, we have over 18 years of experience in ISO Consultant.

ISO:45001 ใครๆก็ทำได้

ISO:45001 ใครๆก็ทำได้

มาตรฐานนี้ทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรประเภทใดจะใหญ่หรือเล็ก ก็สามารถนำเอามาตรฐาน ISO 45001

ไปใช้ได้และยังสามารถนำเอาไปใช้ผสมผสานกับโครงการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยได้ด้วย เช่น ด้านสวัสดิการและ   

สวัสดิภาพของพนักงาน เป็นต้น และถึงแม้ว่าจะไม่ได้ระบุข้อกำหนดด้านกฎหมายทั้งหมด แต่ก็มีบางส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยนะ ดูดีๆหละ

 637
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์