Welcome to our website, we have over 18 years of experience in ISO Consultant.

ISO14067:2018


ISO14067:2018
เป็นระบบมาตรฐานว่าด้วยข้อกำหนดและแนวทางในการแสดงและรายงานปริมาณก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ ตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์นั้น ตั้งแต่การหาวัตถุดิบ การผลิต การขนส่ง การนำไปใช้ และการกำจัด รวมถึงมีการสื่อสารข้อมูลคาร์บอนฟุตปริ้นต์ด้วยฉลากคาร์บอนนั่นเอง

ประโยชน์ของระบบมาตรฐาน ISO 14067

  1. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม
  2. ช่วยประหยัดพลังงาน ลดต้นทุน สร้างกำไร
  3. สร้างความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  4. ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ทำไมถึงต้อง Splendid Consultant

✅ ประสบการณ์ที่มากมาย : เราสะสมความรู้และประสบการณ์อันล้ำค่ามายาวนานมากกว่า 17 ปี โดยมีฐานลูกค้าที่ใหญ่ที่สุด ทั้งในระดับประเทศและ Start-up มากกว่า 2,000 ราย

✅ วิธีการที่มีประสิทธิภาพ : จากประสบการณ์กว่า 17 ปี ทำให้เราได้ปรับปรุงวิธีการของเราและได้รับการพิสูจน์กับลูกค้าทุกรายว่ามีวิธีการสอนที่เข้าใจง่ายและให้ผลลัพธ์ที่ไม่มีใครเทียบได้

 186
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์