Welcome to our website, we have over 18 years of experience in ISO Consultant.

T-VER


T-VER
หรือ Thailand Voluntary Emission Reduction Program เป็นโครงการที่พัฒนาขึ้นโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน):TGO ซึ่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศ ดังนั้นทุกภาคส่วนที่จะเข้าร่วมจะต้องจัดทำโครงการลดก๊าซเรือนกระจกที่สามารถพัฒนาเป็นโครงการ T-VER ได้ โดยมีประเภทโครงการ ดังต่อไปนี้

   1) การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน

   2) การพัฒนาพลังงานทดแทน

   3) การจัดการของเสีย

   4) การจัดการในภาคขนส่ง

   5) การปลูกป่า/ต้นไม้

   6) การอนุรักษ์/ฟื้นฟูป่า

   7) การเกษตร

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดหรือกักเก็บได้จากโครงการ T-VER จะเรียกว่า คาร์บอนเครดิต” ซึ่งสามารถนำไปใช้รายงาน ใช้ชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือขายเป็นเครดิตได้

ประโยชน์ของการทำ T-VER

  1. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม
  2. ช่วยประหยัดพลังงาน ลดต้นทุน สร้างกำไร
  3. สร้างความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  4. ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ทำไมถึงต้อง Splendid Consultant

✅ ประสบการณ์ที่มากมาย : เราสะสมความรู้และประสบการณ์อันล้ำค่ามายาวนานมากกว่า 17 ปี โดยมีฐานลูกค้าที่ใหญ่ที่สุด ทั้งในระดับประเทศและ Start-up มากกว่า 2,000 ราย

✅ วิธีการที่มีประสิทธิภาพ : จากประสบการณ์กว่า 17 ปี ทำให้เราได้ปรับปรุงวิธีการของเราและได้รับการพิสูจน์กับลูกค้าทุกรายว่ามีวิธีการสอนที่เข้าใจง่ายและให้ผลลัพธ์ที่ไม่มีใครเทียบได้

 272
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์