Welcome to our website, we have over 18 years of experience in ISO Consultant.

CFO


CFO
(Carbon Footprint for Organization) หรือ คาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร หมายถึง ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร ในการประเมินจะมีการพิจารณา แบ่งเป็น 3 Scope ดังนี้

   Scope 1: การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรโดยตรง เช่น การเผาไหม้จากกระบวนการผลิต เป็นต้น

   Scope 2: การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงาน ได้แก่ การซื้อพลังงานไฟฟ้ามาใช้ในองค์กร เป็นต้น

   Scope 3: การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมด้านอื่น ๆ เช่น การเดินทางของพนักงานด้วยพาหนะที่ไม่ใช่ขององค์กร การเดินทางไปสัมมนานอกสถานที่ เป็นต้น

เมื่อทราบถึงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่องค์กรปล่อยแล้ว สามารถนำไปสู่การกำหนดแนวทางการบริหารจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อไป

ประโยชน์ของการทำ CFO

  1. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม
  2. ช่วยประหยัดพลังงาน ลดต้นทุน สร้างกำไร
  3. สร้างความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  4. ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ทำไมถึงต้อง Splendid Consultant

✅ ประสบการณ์ที่มากมาย : เราสะสมความรู้และประสบการณ์อันล้ำค่ามายาวนานมากกว่า 17 ปี โดยมีฐานลูกค้าที่ใหญ่ที่สุด ทั้งในระดับประเทศและ Start-up มากกว่า 2,000 ราย

✅ วิธีการที่มีประสิทธิภาพ : จากประสบการณ์กว่า 17 ปี ทำให้เราได้ปรับปรุงวิธีการของเราและได้รับการพิสูจน์กับลูกค้าทุกรายว่ามีวิธีการสอนที่เข้าใจง่ายและให้ผลลัพธ์ที่ไม่มีใครเทียบได้

 186
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์