TRAINING

ให้บริการฝึกอบรม Inhouse Training

นอกจากการให้บริการให้คำปรึกษาด้านการจัดทำระบบแล้วทาง Splendid Consultant ยังมีบริการฝึกอบรมทั้งแบบฝึกอบรมภายใน และแบบสาธารณะในหลักสูตรต่าง ๆ มากมายทั้งหลักสูตรระบบการจัดการคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย ความปลอดภัยอาหารโดยการฝึกอบรมจะมุ่งเน้นการให้ความรู้ และสามารถนำไปประยุกต์ปฏิบัติได้จริงโดยวิทยากรผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในหลักสูตรฝึกอบรมต่างโดยตรง ทั้งนี้ยังให้บริการออกแบบหลักสูตรตามความต้องการของลูกค้า

ความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนด

ISO 9001 ISO 14001 ISO45001 IATF 16949 GHP/HACCP ISO 22000 ISO/IEC 17025 GMP(Cosmetic) IFS BRC/BRC(loP) SA 8000 ISO 26000 5 Pack (APQP, FMEA, PPAP, MSA, SPC) ISO 50001, กฎหมายพลังงาน

การตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐาน

ISO 9001 ISO 14001 ISO45001 มอก.18001 IATF 16949 GMP/HACCP ISO 22000 ISO/IEC 17025 GMP(Cosmetic) IFS BRC/BRC( BRC/BRC(loP) SA 8000 ISO 26000 5 26000 5 Pack (APQP FMEA PPAP MSA SPC) Pack (APQP, FMEA, PPAP, MSA, SPC) ISO 50001, กฎหมายพลังงาน

 3145
ผู้เข้าชม
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสบการณ์ และความพึงพอใจของท่าน เพื่อให้เว็บไซต์สามารถใช้งานได้ง่าย และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตาม นโยบายคุกกี้ของเว็บไซต์นี้ อ่านเพิ่มเติม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์