Welcome to our website, we have over 18 years of experience in ISO Consultant.

News

241 รายการ
บริษัท เลนโซ่ คอร์ปอร์เรชั่น จํากัด (มหาชน)
447 ผู้เข้าชม
การให้คำปรึกษาในหัวข้อ การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (BIA) ให้กับ บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็น บริษัทอุตสาหกรรมพอลิเมอร์ครบวงจรยักษ์ใหญ่ในเครือ ปตท. ซึ่งได้สุดยอดผู้เชี่ยวชาญการทำระบบ ฺBCM เป็นผู้ให้คำปรึกษาถึงสองท่าน คือในวันที่วันที่ 19 มิถุนายน ได้ให้ความรู้โดย อ.โฆษิต แก้วเต่า และ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน และวันที่ 1 กรกฏาคม ที่ผ่านมา อ.เอกพงษ์ สงเคราะห์ ได้รับหน้าที่เป็นที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในครั้งนี้
676 ผู้เข้าชม
บริษัท เอ แอนด์ พี โพลีพลาสติก จำกัด
443 ผู้เข้าชม
ในวันที่ 29 มิถุนายน ที่ผ่านมา Splendid Consultant ได้มีโอกาสไปอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทก่อสร้าง ยักษ์ใหญ่ของประเทศไทย ในหลักสูตรการฝึกอบรมความรู้เบื้องต้น ISO9001:2015 โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญของเรา อาจารย์ ชุติมา ภู่มะลิ เพื่อปูความรู้พื้นฐานของข้อกำหนดให้กับพนักงาน โดยทางฟลอยด์เลือกจัดทำระบบ 2 ระบบพร้อมกัน
846 ผู้เข้าชม
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ทีผ่านมา อาจารย์ที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญในการให้ความรู้และพัฒนาองค์กร ของเรา อาจารย์ ธีรเดช สุนทรวิภาต ได้ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ISO9001:2015 และ ISO17025:2017 ให้กับบริษัท เทสติ่ง โซลูชั่น จำกัด และยังให้คำปรึกษาเพื่อการวิเคราะห์หาช่องว่างในกระบวนการทำงานแก่บริษัทอีกด้วย
654 ผู้เข้าชม
ใครว่าเราให้คำปรึกษาแค่บริษัทใหญ่ๆ มีชื่อเสียง บริษัทเล็กเราก็ทำได้นะ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562 เป็นการอบรมข้อกำหนด ISO9001:2015 ให้แก่ ห้างหุ้นส่วน ลิเบอร์ตี้ พลาสแพค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตสินค้าพลาสติกรายใหญ่ของสมุทรสาคร เพื่อปรับพื้นฐานให้ทุกคนเข้าใจถึงระบบมาตรฐาน จะได้ไม่ต้องกลัวกัน บรรยายโดยที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในการปรับปรุงและพัฒนาอุตสาหกรรมของเรา อาจารย์ จักรกฤษ วิชัยสุนทร
710 ผู้เข้าชม
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา เป็นการอบรมข้อกำหนด ISO9001:2015 ของบริษัท เอ็นโดเมด เซอร์วิส จำกัด ซึ่งให้คำปรึกษาโดย อาจารย์ ชุติมา ภู่มะลิ Consult มือทองของเรา เป็นการเจอกันครั้งแรก พนักงานทุกคนตั้งใจเรียนมาก
817 ผู้เข้าชม
ภาพบรรยากาศ การทำ Work Shop ของพนักงานของศูนย์กระจายสินค้า Tesco Lotus วังน้อย ซึ่งทาง Splendid ต้องขอขอบคุณนักเรียนที่น่ารักทุกท่านที่ตั้งใจ และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ครับ
915 ผู้เข้าชม
ภาพความสนุกสนานของการทำ Work Shop ISO45001:2018 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ให้แก่บุคลากรของ ศูนย์กระจายสินค้า #Tesco Lotus สุราษฎร์ธานี #Splendid Consultant ยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึงของการฝึกอบรมให้ความรู้และความสนุกสนานให้แก่บริษัทของท่านนะคะ
1164 ผู้เข้าชม
ถ่ายภาพร่วมกันกับอาจารย์ทิพอาภา
573 ผู้เข้าชม
ภาพบรรยากาศ การให้คำปรึกษาISO9001:2015 ISO14001:2015 และ ISO45001:2018 ของบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด(มหาชน) หรือ บริษัท East Water ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการมาถึงขั้นตอนการทำ Procedure และการวิเคราะห์ความเสี่ยงของกระบวนการ ทั้งในด้าน คุณภาพ สิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
490 ผู้เข้าชม
ภาพบรรยากาศ ของ 👉ศูนย์กระจายสินค้าบางบัวทอง👈 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งศุนย์กระจายสินค้าหลัก ของTesco Lotus ซึ่งต้องขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่ตั้งใจ และสนุกสนานกับการให้ความรู้ของเราในวันนี้ค่ะ
873 ผู้เข้าชม
บริษัท สแตนดาร์ด พีวีซี แอนด์ เคมี จำกัด
440 ผู้เข้าชม
ทำการประชุมร่วมกับท่าน CEO กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) และ คณะผู้บริหาร เพื่ออนุมัตินโยบาย และ เป้าหมาย การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCMS) โดยตัวแทนบริษัทที่เข้าร่วมประชุม คือ อ. เอกพงษ์. สงเคราะห์
519 ผู้เข้าชม
38355 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์