Welcome to our website, we have over 18 years of experience in ISO Consultant.

News

253 รายการ
บริษัท อุทัยพลาสติก อุตสาหกรรม จำกัด
565 ผู้เข้าชม
บริษัท เลนโซ่ คอร์ปอร์เรชั่น จํากัด (มหาชน)
604 ผู้เข้าชม
การให้คำปรึกษาในหัวข้อ การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (BIA) ให้กับ บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็น บริษัทอุตสาหกรรมพอลิเมอร์ครบวงจรยักษ์ใหญ่ในเครือ ปตท. ซึ่งได้สุดยอดผู้เชี่ยวชาญการทำระบบ ฺBCM เป็นผู้ให้คำปรึกษาถึงสองท่าน คือในวันที่วันที่ 19 มิถุนายน ได้ให้ความรู้โดย อ.โฆษิต แก้วเต่า และ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน และวันที่ 1 กรกฏาคม ที่ผ่านมา อ.เอกพงษ์ สงเคราะห์ ได้รับหน้าที่เป็นที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในครั้งนี้
953 ผู้เข้าชม
บริษัท เอ แอนด์ พี โพลีพลาสติก จำกัด
621 ผู้เข้าชม
ในวันที่ 29 มิถุนายน ที่ผ่านมา Splendid Consultant ได้มีโอกาสไปอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทก่อสร้าง ยักษ์ใหญ่ของประเทศไทย ในหลักสูตรการฝึกอบรมความรู้เบื้องต้น ISO9001:2015 โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญของเรา อาจารย์ ชุติมา ภู่มะลิ เพื่อปูความรู้พื้นฐานของข้อกำหนดให้กับพนักงาน โดยทางฟลอยด์เลือกจัดทำระบบ 2 ระบบพร้อมกัน
1112 ผู้เข้าชม
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ทีผ่านมา อาจารย์ที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญในการให้ความรู้และพัฒนาองค์กร ของเรา อาจารย์ ธีรเดช สุนทรวิภาต ได้ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ISO9001:2015 และ ISO17025:2017 ให้กับบริษัท เทสติ่ง โซลูชั่น จำกัด และยังให้คำปรึกษาเพื่อการวิเคราะห์หาช่องว่างในกระบวนการทำงานแก่บริษัทอีกด้วย
894 ผู้เข้าชม
ใครว่าเราให้คำปรึกษาแค่บริษัทใหญ่ๆ มีชื่อเสียง บริษัทเล็กเราก็ทำได้นะ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562 เป็นการอบรมข้อกำหนด ISO9001:2015 ให้แก่ ห้างหุ้นส่วน ลิเบอร์ตี้ พลาสแพค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตสินค้าพลาสติกรายใหญ่ของสมุทรสาคร เพื่อปรับพื้นฐานให้ทุกคนเข้าใจถึงระบบมาตรฐาน จะได้ไม่ต้องกลัวกัน บรรยายโดยที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในการปรับปรุงและพัฒนาอุตสาหกรรมของเรา อาจารย์ จักรกฤษ วิชัยสุนทร
864 ผู้เข้าชม
46703 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์