Welcome to our website, we have over 18 years of experience in ISO Consultant.

News

253 รายการ
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา เป็นการอบรมข้อกำหนด ISO9001:2015 ของบริษัท เอ็นโดเมด เซอร์วิส จำกัด ซึ่งให้คำปรึกษาโดย อาจารย์ ชุติมา ภู่มะลิ Consult มือทองของเรา เป็นการเจอกันครั้งแรก พนักงานทุกคนตั้งใจเรียนมาก
1085 ผู้เข้าชม
ภาพบรรยากาศ การทำ Work Shop ของพนักงานของศูนย์กระจายสินค้า Tesco Lotus วังน้อย ซึ่งทาง Splendid ต้องขอขอบคุณนักเรียนที่น่ารักทุกท่านที่ตั้งใจ และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ครับ
1160 ผู้เข้าชม
ภาพความสนุกสนานของการทำ Work Shop ISO45001:2018 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ให้แก่บุคลากรของ ศูนย์กระจายสินค้า #Tesco Lotus สุราษฎร์ธานี #Splendid Consultant ยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึงของการฝึกอบรมให้ความรู้และความสนุกสนานให้แก่บริษัทของท่านนะคะ
1348 ผู้เข้าชม
ถ่ายภาพร่วมกันกับอาจารย์ทิพอาภา
820 ผู้เข้าชม
ภาพบรรยากาศ การให้คำปรึกษาISO9001:2015 ISO14001:2015 และ ISO45001:2018 ของบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด(มหาชน) หรือ บริษัท East Water ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการมาถึงขั้นตอนการทำ Procedure และการวิเคราะห์ความเสี่ยงของกระบวนการ ทั้งในด้าน คุณภาพ สิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
640 ผู้เข้าชม
ภาพบรรยากาศ ของ 👉ศูนย์กระจายสินค้าบางบัวทอง👈 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งศุนย์กระจายสินค้าหลัก ของTesco Lotus ซึ่งต้องขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่ตั้งใจ และสนุกสนานกับการให้ความรู้ของเราในวันนี้ค่ะ
1080 ผู้เข้าชม
บริษัท สแตนดาร์ด พีวีซี แอนด์ เคมี จำกัด
597 ผู้เข้าชม
ทำการประชุมร่วมกับท่าน CEO กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) และ คณะผู้บริหาร เพื่ออนุมัตินโยบาย และ เป้าหมาย การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCMS) โดยตัวแทนบริษัทที่เข้าร่วมประชุม คือ อ. เอกพงษ์. สงเคราะห์
643 ผู้เข้าชม
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เรืองโรจน์สระบุรี
717 ผู้เข้าชม
ภาพบรรยากาศความสนุกสนานใน การอบรมข้อกำหนด ISO45001:2018 การจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ให้กับ ศูนย์กระจายสินค้า เทสโก้ โลตัส สาขาสามโคก ในวันที่ 4 มิถุนายน ที่ผ่านมา ค่ะ
782 ผู้เข้าชม
นอกจากการอบรม ISO แล้ว เราก็มีบริการอบรมด้าน HR ด้วยนะค่ะ นี่เป็นตัวอย่างการอบรมหลักสูตร "การสื่อสารและการประสานงาน" ให้กับบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด บรรยายโดย อ.ชิษณกัญ ภรณ์ภู่ศรี ณ โรงแรมอัญชลีน่า เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
913 ผู้เข้าชม
Workshop เด็ดๆ โดยอาจารย์นีรนาท เรียนจริงๆ ฝึกจริง เน้นของจริงมาพัฒนาองค์กร ลูกค้า บริษัท สกุลไทย จำกัด
545 ผู้เข้าชม
บริษัท เว็นเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
562 ผู้เข้าชม
อบรมและให้คำปรึกษาการนำระบบไปใช้งานอย่างมืออาชีพ Implementation day for ISO9001:2015 กับทีมงาน บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด โดยอาจารย์เอกพงษ์ สงเคราะห์
585 ผู้เข้าชม
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเอส แอร์ ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส
704 ผู้เข้าชม
อบรม Advance Problem Solving (APS) for Corrective action ให้กับทาง Airport Link โดย อ.ทวีศักดิ์ แซงภูเขียว ณ ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน
679 ผู้เข้าชม
บริษัท พรอสเพอร์ โซลูชั่น จำกัด
684 ผู้เข้าชม
ISO9001:2015 (QMS) / ISO14001:2015 (EMS) / ISO45001:2018 (OHSMS) Integrated Pre Audit at Senko Logistics (Thailand) Co., Ltd. (Auditor : Aj.Tin-Gritamet) for Preparing of Stage 1 Audit by Certification Body.
1134 ผู้เข้าชม
46705 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์