Welcome to our website, we have over 18 years of experience in ISO Consultant.

News

241 รายการ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เรืองโรจน์สระบุรี
524 ผู้เข้าชม
ภาพบรรยากาศความสนุกสนานใน การอบรมข้อกำหนด ISO45001:2018 การจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ให้กับ ศูนย์กระจายสินค้า เทสโก้ โลตัส สาขาสามโคก ในวันที่ 4 มิถุนายน ที่ผ่านมา ค่ะ
600 ผู้เข้าชม
นอกจากการอบรม ISO แล้ว เราก็มีบริการอบรมด้าน HR ด้วยนะค่ะ นี่เป็นตัวอย่างการอบรมหลักสูตร "การสื่อสารและการประสานงาน" ให้กับบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด บรรยายโดย อ.ชิษณกัญ ภรณ์ภู่ศรี ณ โรงแรมอัญชลีน่า เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
734 ผู้เข้าชม
Workshop เด็ดๆ โดยอาจารย์นีรนาท เรียนจริงๆ ฝึกจริง เน้นของจริงมาพัฒนาองค์กร ลูกค้า บริษัท สกุลไทย จำกัด
421 ผู้เข้าชม
บริษัท เว็นเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
441 ผู้เข้าชม
อบรมและให้คำปรึกษาการนำระบบไปใช้งานอย่างมืออาชีพ Implementation day for ISO9001:2015 กับทีมงาน บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด โดยอาจารย์เอกพงษ์ สงเคราะห์
464 ผู้เข้าชม
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเอส แอร์ ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส
486 ผู้เข้าชม
อบรม Advance Problem Solving (APS) for Corrective action ให้กับทาง Airport Link โดย อ.ทวีศักดิ์ แซงภูเขียว ณ ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน
534 ผู้เข้าชม
บริษัท พรอสเพอร์ โซลูชั่น จำกัด
416 ผู้เข้าชม
ISO9001:2015 (QMS) / ISO14001:2015 (EMS) / ISO45001:2018 (OHSMS) Integrated Pre Audit at Senko Logistics (Thailand) Co., Ltd. (Auditor : Aj.Tin-Gritamet) for Preparing of Stage 1 Audit by Certification Body.
939 ผู้เข้าชม
ให้คำปรึกษาในการเตรียมความพร้อมการตรวจประเมิน Stage1 มาตรฐาน ISO9001:2015 &ISO14001:2015 Integration system กับทาง บริษัท บางกอก บาร์จ เทอร์มินอล จํากัด ผู้ให้บริการท่าเรือชายฝั่งแม่น้ำรายแรกประเทศไทย ในเครือบริษัท สหไทย เทอร์มินอล จํากัด (มหาชน)
460 ผู้เข้าชม
ขอแสดงความยินดีให้กับ 3 บริษัทใหญ่ในเครือสยามกลการ ที่ผ่านการรับรอง ISO9001:2015 พร้อมกันทั้ง 3 บริษัท ขอชื่นชมทีมงานทุกคนครับ ที่รวมแรงร่วมใจลุยกันสุดๆ ตั้งแต่นับหนึ่งจนเต็มร้อย กับเวลา 1 ปีเต็มๆ
656 ผู้เข้าชม
บริษัท ยูนิค โพลีเมอร์ จำกัด
610 ผู้เข้าชม
เมื่อวันที่ 6-7 ธันวาคม 2561 ทางสเปลนดิด ได้ทำการฝึกอบรม หลักสูตร : ISO9001:2015 Internal Audit ให้กับบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (Airport Rail Link) โดยอ. กฤตเมธ รัศมีภาณุมาศ ณ โรงแรมบางกอกชฎา
536 ผู้เข้าชม
อบรมทีมงานวิศวกรที่ปรึกษารุ่นใหม่ ติดต่อกันเข้าปีที่ 6 แล้ว นักเรียนรุ่นนี้น่ารักมากตั้งใจเรียนสุดๆ สมกับเป็นทีมงานบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาระดับต้นๆของเมืองไทย บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จํากัด
391 ผู้เข้าชม
บริษัท โรงพยาบาลสัตว์ สัตวแพทย์ 4 โพลีคลินิก จำกัด
443 ผู้เข้าชม
38357 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์