• หน้าแรก

  • KM

  • หลักการในการป้องกันสิ่งแปลกปลอม

หลักการในการป้องกันสิ่งแปลกปลอม

  • หน้าแรก

  • KM

  • หลักการในการป้องกันสิ่งแปลกปลอม

หลักการในการป้องกันสิ่งแปลกปลอม

เอ๊ะ!!...ทำยังไงดีที่จะไม่ให้ผลิตภัณฑ์ของเราปนเปื้อนหรือมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามา วันนี้เราขอเสนอวิธีง่ายๆ 4 ข้อ เพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมที่จะปะปนมาในอาหารกันค่ะ

1.ทำสภาพแวดล้อมการผลิตให้สะอาด ป้องกันแมลงและสัตว์รบกวนไม่ให้เข้ามาในบริเวณโรงงาน แบ่งเขตให้ชัดเจน (Zoning) แยกกระบวนการผลิตที่มีโอกาสเกิดการปนเปื้อนแล้วทำอันตรายต่อผู้บริโภคออกจากบริเวณที่มีความเสี่ยงในการปนเปื้อนสูง เช่น ห้องเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาด, ห้องเก็บกล่องกระดาษ เป็นต้น

2. เลือกวัสดุ, วัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์ที่สะอาด

ควรเลือกวัสดุ, วัตถุดิบ, และบรรจุภัณฑ์ที่สะอาด, วางใจในคุณภาพได้

ทำความสะอาดวัสดุ, วัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์ให้ดีก่อนนำมาใช้

3. ป้องกันสิ่งปนเปื้อนจากตัวคน

ให้พนักงานสวมชุดที่สะอาด รวมถึงหมวกคลุมผม, ถุงมือ, หน้ากาก

ให้พนักงานล้างมือ และทำความสะอาดร่างกายอยู่เสมอ

4. ตรวจสอบจุดที่คาดว่าน่าจะเป็นปัญหา, หามาตรการแก้ไข และประเมินผลการแก้ไขอยู่เสมอ

โพสต์เมื่อ :
25 กรกฎาคม 2561 16:26:53
 171
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์