ทำ GMP แล้วได้ประโยชน์อะไรบ้าง?

ทำ GMP แล้วได้ประโยชน์อะไรบ้าง?

การทำระบบ GMP เมื่อเราทำแล้วจะได้ประโยชน์อะไรบ้าง มาดูกัน...

  1. ผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย มีคุณภาพ
  2. เป็นแนวทางการผลิต เพื่อประกันว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพปลอดภัย ตรงตามที่มาตรฐานกำหนด และผลิตภัณฑ์มีความสม่ำเสมอในทุกๆ ล็อตการผลิต
  3. ช่วยลดข้อผิดพลาดหรือความเบี่ยงเบนที่จะผลิตไม่ได้มาตรฐาน
  4. ป้องกันไม่ให้มีข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตหรือการควบคุมคุณภาพ รวมทั้งขจัดปัญหามิให้เกิดขึ้นซ้ำซ้อน
  5. ส่งผลต่อคุณภาพอาหารในระยะยาว และช่วยลดต้นทุนการผลิต
  6. มีความสะดวก และง่ายต่อการติดตามข้อมูล
  7. มีการควบคุม และรักษามาตรฐานความสะอาด และถูกสุขลักษณะของโรงงาน
  8. สร้างความสะดวกปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานในขณะปฏิบัติงาน
  9. ช่วยสร้างทัศนคติที่ดี และถูกต้องแก่ผู้ปฏิบัติงาน
  10. ความคล่องตัวในการดูแล การจัดการ และการประเมินงานในโรงงาน
โพสต์เมื่อ :
25 กรกฎาคม 2561 16:29:30
 449
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์