KM

132 รายการ
โพสต์เมื่อ : 
1 มกราคม 0544 0:00:00
รู้จัก ISO มาเป็นสิบๆ ปี ไม่เคยรู้จักคำๆนี้มาก่อน แต่หลังจากปี 2015 ทุกระบบ ตระกูล ISO จะพูดถึงประเด็นนี้ทุกระบบ วันนี้เราจำมาดีแตก ประเด็นนี้ให้กระจุยกัน ระบบต้องการ 2 คือ 1.ใครน๋อ! คือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวกับเรา 2.และเค้าต้องการและความหวังอะไรจากเรา ตามคำอธิบาย ISO เค้าอธิบายว่า ผู้มีส่วนได้เสีย คือ ผู้ทำให้เกิดผลกระทบ หรือ รับผลกระทบ จากการการทำงานของเรา ยกตัวอย่างง่ายก็เช่น ลูกค้า ชุมชน พนักงาน ซัพพลายเออร์ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น สังคม ผู้ออกกฎหมาย ฯลฯ ถ้าเป็นโรงงานขอเขียน Supply Chain ออกมาง่ายสุด จะได้รู้ใครเกี่ยวกับเราบ้าง รู้ว่าใครเป็นผู้ได้เสียเสร็จแล้วก็ มาหาความต้องการและความคาดหวัง หาความต้องการและความคาดหวังยังไงอะ ?? ง่ายสุดไปถามเค้าสิคราบบ.. ได้ข้อมูลมาหมดแล้ว ก็มาดูว่าระบบที่เรามีตอบโจทย์หมดไม้ ถ้าไม่หมด ก็พัฒนาระบบต่อไปจ้า... จบ...
0 คะแนน
|
133 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
1 มกราคม 0544 0:00:00
ISO 45001:2016  Occupational Health and Safety Management Standard เรื่องที่ระบบนี้เค้าเน้น...ง่ายๆก็ประมาณนี้ เน้นการวางระบบให้ตรงกับทิศทางธุรกิจ เน้นการป้องกันมากกว่าการแก้ไข กฎหมายก็ต้องรบรวมที่เกี่ยวข้อง ระบบเอกสารก็ทำเท่าที่จำเป็น แผนฉุกเฉินก็ต้องมีด้วยนะ ข้อกำหนดมี 10 ข้อ เหมือนพวก ISO9000,14000 ตัวใหม่ ขั้นตอนวางระบบ..ง่ายๆ 5 ขั้น 1.กำหนดกลยุทธ์ 2.รวบความต้องการผู้เกี่ยวข้อง 3.วิเคราะห์ Value 4.กำหนดบทบาทผู้บริหาร 5.กำหนดแผนโครงการ ลุย...............
0 คะแนน
|
125 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
1 มกราคม 0544 0:00:00
BCP คือ ชุดของเอกสาร คำแนะนำและวิธีการที่ช่วยให้ธุรกิจ/บริการขององค์กร / คุณ สามารถตอบสนองต่อการเกิดอุบัติเหตุ ภัยพิบัติ ภาวะฉุกเฉินและ/หรือภัยคุกคามได้โดยไม่ต้องหยุด หรืออุปสรรคในการที่สำคัญของการดำเนินงาน เรียกอีกอย่างว่า "การเริ่มต้นใหม่ของธุรกิจ" ซึ่งจำเป็นจะต้องมีแผนการกู้คืนระบบหรือแผนการกู้คืนทรัพยากรบุคคลและกระบวนการทำงาน เพื่อให้สามารถทำธุรกิจต่อไปได้ หรือ สามารถให้บริการแก่ประชาชนต่อไปได้ การวางแผนต่อเนื่องทางธุรกิจ เทียบกับ "การวางแผนเริ่มต้นใหม่ทางธุรกิจ (Business Resumption Planning) และ "การกู้คืนระบบที่เสียหาย" (Disaster Recovery Planning) การวางแผนเริ่่มต้นใหม่ทางธุรกิจ (BRP) อธิบายถึง วิธีการดำเนินธุรกิจที่หยุดชะงักหลังจากที่ แผนการกู้คืนระบบที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ที่ฟื้นตัวเป็นปกติ และสินทรัพย์หลังจากที่มีการหยุดชะงักจากหายะน ซึ่งทั้งสองอย่างบ่งบอกถึงการหยุดชะงักของการแข่งขันในการดำเนินงานที่สำคัญๆ ในวงจรธุรกิจ โปรดตระหนักว่า การให้บริการบางส่วนหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการบริโภคและอุปโภคระดับสาธารณชนจำเป็นจะต้องได้รับการส่งมอบอย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดชะงัก เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ รถเมล์ รถไฟ ฯลฯ และได้มีการเปลี่ยนแปลงจากการวางแผนเริ่มต้นใหม่ เพื่อดำเนินการวางแผนต่อเนื่องทางธุรกิจ แผนต่อเนื่องทางธุรกิจ BCP ช่วยให้การบริการที่สำคัญๆ หรือผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นจะต้องส่งมอบให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง แทนที่จะมุ่งเน้นไปที่การกอบกู้ระบบ หรือ กระบวนการผลิต ของธุรกิจให้กลับมาทำงานหลังจากที่มีการดำเนินงานที่สำคัญได้หยุดหรือการกู้คืนหลังภัยพิบัติทางธุรกิจ ความพยามวางแผนเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานที่สำคัญยังคงใช้ได้
0 คะแนน
|
161 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
1 มกราคม 0544 0:00:00
ISO 9001:2015 ฉบับ FDIS ในฉบับ FDIS ได้เพิ่มจากคำว่า ความเสี่ยง เป็นคำว่า ความเสี่ยงและโอกาส นั่นหมายความว่าให้มองทั้งในด้านบวกและด้านลบ โดยจะต้องพิจารณาทั้งความเสี่ยงและโอกาสที่มีต่อความสามารถของระบบบริหารคุณภาพให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ รวมถึงมีมาตรการในการป้องกันและลดผลกระทบที่ไม่ต้องการ นั่นหมายความว่า องค์กรจะต้องวิเคราะห์ก่อน ว่าอะไรคือผลลัพธ์ของระบบบริหารคุณภาพที่ต้องการ ซึ่งจะครอบคลุมทั้งการทำให้ผลิตภัณฑ์และบริการสอดคล้องตามข้อกำหนด การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า รวมถึงการบรรลุวัตถุประสงค์คุณภาพตามที่กำหนด จากนั้นมาพิจารณาว่ามีปัจจัยอะไร ที่จะส่งผลให้ไม่สามารถบรรลุสิ่งต่างๆ เหล่านี้ได้ (ความเสี่ยง) หรือจะช่วยให้สามารถบรรุลได้ (โอกาส) เพื่อนำมาบริหารจัดการต่อไป ในมาตรฐานไม่ได้บอกถึงวิธีการจัดการความเสี่ยง แต่จะมีการอ้างอิงไปถึงมาตรฐาน ISO 31000 ซึ่งเกี่ยวกับแนวทางในการบริหารความเสี่ยง ลองไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วกันครับ
0 คะแนน
|
123 ผู้เข้าชม
9274 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์