KM

134 รายการ
พากันงง!! กันเป็นแถว มันคืออะไร เกิดจากท้องพ่อท้องแม่มาก็ไม่เคยได้ยิน ISO 9001:2008 ก็ไม่มี จริงๆง่ายคือข้อมูลหรือเอกสารที่ระบบ ISO9001:2015 ต้องการให้มี คือ อารมณ์ว่าไม่มีโดน CAR แน่นอน Maintain คือ เอกสาร (Documents)ที่ระบบต้องการให้มี 5 เรื่อง Retain คือ ข้อมูลหรือบันทึก (Records)ที่ระบบบอกต้องเก็บรักษาไว้ 22 เรื่อง
254 ผู้เข้าชม
สำหรับท่านที่ไม่รู้จักแต่ทำด้านเครื่องมือแพทย์ เราสรุปให้เข้าใจง่ายๆประมาณนี้ครับ ISO 13485 เป็นระบบมาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบ พัฒนา ผลิต และ ขาย เครื่องมือทางการแพทย์ ข้อกำหนดของระบบนี้มีการนำไปใช้ในระดับ นานาชาติ เช่น ในยุโรป แคนาดา ออสเตรเลีย ISO 13485 นั้นยึดตามโมเดลกระบวนการของ ISO 9001:2015 และมาตรฐานของระบบบริหารที่พัฒนาขึ้นสำหรับ ผู้ผลิตอุปกรณ์การแพทย์ วัตถุประสงค์หลักของมาตรฐานนี้ คือ การควบคุมอุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์การแพทย์ที่ สอดคล้องกันเป็นสากล มาตรฐานนี้ประกอบด้วยข้อกำหนดเฉพาะสำหรับการผลิต ติดตั้ง และให้บริการ ซึ่งประกอบด้วย: - การใช้งานระบบบริหารคุณภาพที่ผ่านการปรับปรุงหลายประการ - แนวทางในการพัฒนาและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้วย แนวทางการบริหารความเสี่ยง - การยืนยันกระบวนการ - การปฏิบัติตามข้อกำหนดและข้อบังคับ - ระบบการติดตามและเรียกคืนผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ
165 ผู้เข้าชม
สิ่งที่เป็นความเสี่ยงในธุรกิจมีมากมาย แต่ที่เครียดสุดของผู้บริหารคือ ผลกระทบต่อธุรกิจและการให้บริการมีอยู่เพียง 4 ลักษณะได้แก่ (1)   ความสูญเสียทางการเงิน (Financial Loss) (2)   การสูญเสียชื่อเสียงและความเชื่อมั่นจากสาธารณชน (Loss of Reputation or Public Confidence) (3)   ความล้มเหลวของการส่งมอบบริการ (4)   ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
145 ผู้เข้าชม
ปัจจุบันกลยุทธ์เหล่านี้ฝรั่ง ต่างยอมรับ และ กำลังศึกษา นำไปเขียนเป็นตำราเรียนในมหาลัยด้าน Management ชั้นนำของโลก เช่น Harvard Business School กลยุทธ์ที่1 ปิดฟ้าข้ามทะเล"มืดอยู่ในสว่าง ไม่อยู่ตรงข้ามสว่าง" ก็คือกลอุบายเเจ้งมีอุบายลับ อุบายลับจะปรากฏเป็นจริงขึ้นในอุบายเเจ้ง กลยุทธ์ที่ 2 ล้อมเว่ยช่วยจ้าว "ศัตรูรวมมิสู้ศัตรูเเยก" เเละตำราพิชัยสงครามในสมัยโบราณขนานนามยุทธศาตร์การส่งทหารเข้าบุกข้าศึก กลยุทธ์ที่ 3 ยืมดาบฆ่าคน เมื่อศัตรูปรากฏเเน่ชัด เเต่มิตรยังลังเลสิ่งที่พึงกระทำก็คือล่อให้พันธมิตรออกไปปะทะศัตรู กลยุทธ์ที่ 4 รอซ้ำยามเปลี้ย เมื่อประสงค์จักทำให้ข้าศึกตกอยู่ในภาวะลำบากไม่เเน่ว่าจะต้องใช้วิธีรบเเต่ฝ่ายเดียว อาจจะใช้วิธี "เเกร่งเสียอ่อนได้" กลยุทธ์ที่ 5 ตีชิงตายไฟ เมื่อข้าศึกอยู่ในภาวะวิกฤติควรฉวยโอกาสรุกรบโจมตี"ใช้ความเเกร่งพิชิตความอ่อน" กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสียงบุรพาฝ่าตีประจิมก็คือตกอยู่ในภาวะที่รวมตัวในที่เดียวกันแต่ขยับตัวหรือกระจายเเนวออกต่อตีมิได้ มีอันตรายที่จะพังพินาศได้ทุกเวลา กลยุทธ์ที่ 7 มีในไม่มี ให้ใช้ภาพลวงล่อหลอกข้าศึกเเต่มิใช้จะล่อลวงให้ถึงที่สุดหากเเต่เพื่อเเปรเปลี่ยนจากลวงเป็นจริง กลยุทธ์ที่ 8 ลอบตีเฉินชังในการศึก ใช้โอกาสที่ฝ่ายข้าศึกตัดสินใจจะรักษาพื้นที่เเสร้งทำจะเป็นโจมตีด้านหน้า เเต่เข้าจู่โจมในพื้นที่ ที่ข้าศึกไม่สนนใจอย่างมิได้คาดคิด
174 ผู้เข้าชม
If Opportunities multiply as they are seized. (Sun Tzu) If you don't see yourself as a winner,then you cannot perform as a winner (Zig Ziglar) There are no secrets to success. It is the result of preparation,hard work, and learning from failure. (Colin powell) Failure defeats losers, failure inspires winners (Robert T. Kiyosaki) Successful and unsuccessful people do not very greatly in their abilities. They vary in their desires to reach their potential (Maxwell) When I want to think, I sit. When I want to change , I act (Japanese Proverb) If everything seems under control, you're just not going fast enough(Mario Andretti) Most things fail because they never...er...start
162 ผู้เข้าชม
However beautiful the strategy , you should occasionally look at the results. (Winston) Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare. Japanese Proverb goal without a plan is just a wish.(antoine de Saint-Exupery) IF you don't have a competitive advantage,don't compete.(jack welch) The danger for most of us is not that our aim is too high and we miss it, but that it is too low and we reach it.(Michelangelo) Hero is an ordinary individual who finds strength to persevere and endure in spite of overwhelming obstacles.(Christopher reeves) If you aren't getting rejected on a daily basis, your goals aren't ambitious enough If you think you can, you can. And if you think you can't, you're right.(henry ford)
222 ผู้เข้าชม
ขั้นตอนการทำ BCM ง่ายๆมีดังนี้ ไม่ยากหลอกพี่น้องมีขั้นตอน 5 ขั้นเท่านั้นละครับ ทำตามนี้เลย ขั้นที่ 1         การทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของกิจการ และการ กำกับกิจการ ขั้นที่ 2         การกำหนดกลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจ ขั้นที่ 3         การพัฒนาและจัดให้มีการตอบโต้ตามแผน BCM ขั้นที่ 4         การทดสอบ และธำรงรักษา ตลอดจนทบทวนการจัดการ ด้าน BCM ขั้นที่ 5         การปลูกฝัง BCM ในวัฒนธรรมขององค์กร
194 ผู้เข้าชม
ปีใหม่นี้มาเรียนภาษา BCM วันละคำกันนะครับ ไม่รู้อายเค้าแน่เลย เริ่มคำแรกกันเลยครับ... คำแรกไม่รู้ไปลาแมวบวช !! BCM คือ ?? จัดไป คือ .... วิธีการหรือระบบสำหรับองค์กรในการตอบสนอง การฟื้นฟู การกลับมาดำเนินการและการติดตั้งเพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ในระดับที่กำหนดไว้ภายหลังจากการหยุดชะงัก ครับผม
184 ผู้เข้าชม
-โอกาสที่เกิดขึ้นแล้วธุรกิจจะเกิดความเสียหาย (Chance of Loss) - ความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายต่อธุรกิจ (Possibility of Loss) - ความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น (Uncertainty of Event) - การคลาดเคลื่อนของการคาดการณ์ (Dispersion of Actual Result)
177 ผู้เข้าชม
เครื่องมือมีให้เลือกเยอะเลย ใช้ให้เป็นเเละเลือกให้เหมาะกับธุรกิจสำคัญที่สุด ยอดฮิตก็จะเป็น 3 ตัวนี้ 1. COSO 2.ERM 3.ISO 31000 COSO คือ วิธีบริหารความเสี่ยงที่เน้นการควบคุมภายใน เเละการกำกับดูเเล เริ่ใใช้ในอเมริกาเมื่อปี 2547 ไพร้ซวอเตอเฮาส์เป็นผู้กำหนดแนวทาง COSO จะดู 3 เรื่อง 1.operational risk (ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล) 2.financial risk (รายงานทางการเงิน) 3.compliance risk (การปฏิบัติตามกฏระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย มาตรฐาน) ERM คือ การประมาณความเสี่ยงที่คนทั้งบริษัทมีส่วนร่วม คิด วิเคราะห์ คาดการณ์เเละช่วยกันหาวิธีในการลดความเสี่ยง ERM จะดู 4 เรื่อง 1.strategic risk (เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์) 2.operation risk (ประสิทธิภาพเเละประสิทธิผล) 3.reporting risk (ความครบถ้วนถูกต้อง น่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินนเเละรายงานต่างๆที่สำคัญ) 4.compliance risk (การปฏิบัติตามกฏระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย มาตรฐาน) ISO 31000 คือ มาตรฐานสากลว่าด้วยเรื่องบริหารความเสี่ยง เน้นวิเคราะห์ ปรับปรุงและพัฒนา ISO 31000 จะดู 5 เรื่อง 1.strategic risk (การเมือง เศรษฐกิจ กฏหมาย ตลาด ภาพลักษณ์ ผู้นำ ชื่อเสียง ลูกค้า) 2.operational risk (กระบวนการเทคโนโลยี และคนในองค์กร) 3.financial risk (การผันผวนทางการเงิน อัตราดอกเบี้ย การขึ้นราคาสินค้า การให้เครดิต สภาพคล่อง เเละการตลาด) 4.compliance risk (กฏหมายทั้งในเเละต่างประเทศ) 5.hazard risk (ด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ การสูญเสียทางชีวิตเเละทรัพย์สินและการก่อการร้าย)
160 ผู้เข้าชม
น้ำท่วม ไฟไหม้ ธุรกิจจะเจอวิกฤติ ก็ไม่รู้วันไหน ไม่มีใครรู้ล่วงหน้าเราเลยต้องเตรียมระบบไว้รองรับด้วย ISO22301 กันครับ ระบบนี้ช่วยอะไรบ้างมาดูกัน 1.ปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริหารจัดการแบบองค์รวมได้อย่างมีประสิทธิผล เกิดความต่อเนื่องของกระบวนการบริหารจัดการ 2.พัฒนาบุคลากรและองค์กรให้มีความสามารถในการคาดการณ์ (Anticipate) ประเมิน (Access) เตรียมการ (Prepare) ป้องกัน (Prevent) ตอบสนอง (Response) และฟื้นฟู (Recovery) ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
613 ผู้เข้าชม
STARTUP คำนี้กำลังฮิตเลยนะครับ...ปี สองปีนี้นักธุรกิจหน้าเด็กๆเกิดขึ้นเยอะมาก จนทำให้เด็ก Gen Y จบใหม่ไม่อยากทำงานประจำกันแล้ว เราเลยสรุปความเสี่ยงที่ต้องระวังของ Startup มาให้ครับ
269 ผู้เข้าชม
มีวิธีคิดเชิงกลยุทธ์ของนักธุรกิจระดับโลกที่คิดต่างกันอย่างสิ้นเชิง...คุณว่าอะไรคือวิธีคิดที่ถูก ช่วยกันวิเคราะห์หน่อยสิครับ ??? ....แล้วเราควรมองว่าถูกไม่ถูกจากปัจจัยอะไร ???...ช่วนคิดเล่นๆวันหยุดคราาบ
186 ผู้เข้าชม
เดี๋ยวนี้อะไรๆอะไรรอบตัวก็ IT ทำงานก็ใช้ IT ตลอดเวลา ความเสี่ยงด้าน IT เลยต้องพูดถึง และทำความเข้าใจ เกิดปัญหากันทีประเมินมูลค่าไม่ถูกเลย ความเสี่ยงด้านไอทีสามารถเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบ เช่น -ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่สอดคล้องและไม่สนับสนุนกันในการบริการและการบริหาร -ความเสี่ยงจาก Black Box ของระบบที่ไม่สามารถควบคุมได้ -ความเสี่ยงจากความรู้ที่ถ่ายทอดไปที่ตัวบุคคลแต่ไม่ได้ถ่ายทอดไปสู่องค์กร -ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนด้านไอทีที่มากเกินความจำเป็น -ความเสี่ยงจากความเข้าใจผิดในระบบงานรวมถึงความไม่พึงพอใจจากความคาดหวังของผู้ใช้ในระบบ ซึ่งสิ่งต่างๆ
210 ผู้เข้าชม
21852 ผู้เข้าชม
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสบการณ์ และความพึงพอใจของท่าน เพื่อให้เว็บไซต์สามารถใช้งานได้ง่าย และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตาม นโยบายคุกกี้ของเว็บไซต์นี้ อ่านเพิ่มเติม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์