Welcome to our website, we have over 18 years of experience in ISO Consultant.

KM

145 รายการ
ระดับคุณภาพขององค์กร โดยลักษณะธรรมชาติแล้วจะครบถ้วนได้ก็คงต้องทราบถึงความจำเป็นและความคาดหวังของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อทำให้เราบรรลุความสำเร็จที่ยั่งยืนซึ่งองค์กรคุณภาพอาจจะระบุอะไรที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับการบรรลุความสำเร็จที่ยั่งยืนซึ่งองค์กรจะต้องดำเนินการสิ่งเหล่านั้น นอกเหนือจากการมองแค่คุณภาพของสินค้าและบริการและเพียงแค่ความคาดหวังของลูกค้าเท่านั้น การจะบรรลุความสำเร็จที่ยั่งยืนองค์กรควรจะมุ่งเน้นบนความจำเป็นและความคาดหวังของผู้ที่เรามีส่วนได้ส่วนเสียด้วยโดยมุ่งเน้นให้เขาเหล่านั้นเกิดความพึงพอใจ
655 ผู้เข้าชม
รู้ไหมว่าในปัจจุบันจะมีคนทำงานเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือบาดเจ็บ วันละกี่คนแล้ว ISO 45001 จะเข้ามาช่วยได้อย่างไร มาดูกัน
627 ผู้เข้าชม
การรับรองมาตรฐาน ISO แสดงให้เห็นถึงศักยภาพขององค์กรที่ได้รับการตรวจสอบโดยบุคคลที่สามที่มีอิสระ (Certification Body) การรับรองที่จะนำผลประโยชน์ทางธุรกิจก้าวไปสู่ตลาดที่กว้างขึ้นโดยการช่วยองค์กรที่โดดเด่นจากกลุ่มธุรกิจเดียวกันสามารถเปิดประตูสู่ตลาดใหม่ในขณะที่ช่วยรักษาสิ่งเดิมที่มีอยู่ ISO ช่วยจัดระเบียบและจัดการองค์กรโดยองค์กรจะได้รับการตรวจประเมินเป็นประจำทุกปีเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรยังคงมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
571 ผู้เข้าชม
ประโยชน์ที่ได้รับจากประยุกต์ใช้ HACCP ในการผลิตเครื่องมือแพทย์มีอะไรบ้างมาดูกัน
532 ผู้เข้าชม
มาตรฐานสากลได้ให้ข้อกำหนดที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการและส่งผลกระทบต่อทุกคน, ทุกที่ มาตรฐานทำให้มั่นใจว่าธุรกิจดำเนินงานได้อย่างปลอดภัยมีประสิทธิภาพและให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีคุณภาพสูงแก่ลูกค้า มาตรฐานสามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยธุรกิจในอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันจากการเกษตรจนถึงเพื่อการดูแลสุขภาพ
8359 ผู้เข้าชม
พื้นฐานสำคัญของการควบคุมการผลิตเครื่องมือแพทย์มีอะไรบ้าง มาดูกัน
912 ผู้เข้าชม
กว่า 70 ปีที่ผ่านมา ISO ได้เผยแพร่มาตรฐานสากลครอบคลุมทุกแง่มุมของเทคโนโลยีและการผลิตทั่วโลก สำนักงานใหญ่ ISO อยู่ในเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่มีสมาชิกจำนวนมากกว่า 150 ประเทศทั่วโลก
742 ผู้เข้าชม
คุณเตรียมความพร้อมก่อนนำ ISO:13485 มาใช้หรือยัง มาดูกันว่าต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง
478 ผู้เข้าชม
ISO 9001 คือ อะไร มีประโยชน์อย่างไร ทำไมต้องทำ
449 ผู้เข้าชม
พอจะรู้จักหรือคุ้นๆกับ PFMEA กันไหมเอ่ย? ถ้าไม่ทราบวันนี้เราจะมาอธิบายให้เข้าใจเอง
6388 ผู้เข้าชม
iso 9001 คือ อะไร มีประโยชน์อย่างไร ทำไมต้องทำ
522 ผู้เข้าชม
ประโยชน์ที่คาดไม่ถึงหลังได้การรับรอง ISO:13485 มีอะไรบ้างเรามาดูกันน!
1165 ผู้เข้าชม
ISO 9001 คือ อะไร มีประโยชน์อย่างไร ทำไมต้องทำ
624 ผู้เข้าชม
การวิวัฒนาการของ ISO:13485 มันเริ่มต้นมาจากอะไร เรามาดูกัน
667 ผู้เข้าชม
หลายคนคงสงสัยว่าสภาพแวดล้อมในการทำงานมันเกี่ยวอะไรกับการผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ วันนี้เรามีคำตอบให้
475 ผู้เข้าชม
เจ้า ISO:13485 เนี่ยมันจะมีข้อกำหนดเฉพาะ ที่ตั้งมาสำหรับการผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์รวมถึงการให้บริการ ด้วยนะมีอะไรบ้างลองเข้ามาดูสิ
655 ผู้เข้าชม
คุณสมบัติของผู้ตรวจติดตามควรมีอะไรบ้าง ดังนี้ 1. เข้าใจธุรกิจในภาพรวม 2. มีความเข้าใจในแนวคิด และ ข้อกำหนด ISO 3. มีทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนเป็นอย่างดี 4. มีความรับผิดชอบต่อภาระงานการตรวจติดตาม 5. มีความซื่อสัตย์ ยุติธรรม เป็นกลาง และเป็นที่น่าเชื่อถือ 6. เป็นผู้ที่มีเหตุผล มีจรรยามารยาทตามวัฒนธรรม และยอมรับความผิดพลาดของตนเองได้ 7. เป็นคนทันสมัย มีโลกทัศน์กว้างไกล พร้อมต่อการรับรู้วิทยาการใหม่ ๆ 8. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ของการเป็นบุคคลที่สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ
501 ผู้เข้าชม
มาตรฐานตัวนี้สำคัญอย่างไรนะวันนี้เรามีคำตอบให้ ลองเข้ามาดูสิ
568 ผู้เข้าชม
ทุกองค์กรมีผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่ม  ซึ่งแต่ละกลุ่มต่างก็มีความต้องการและความคาดหวัง  ผู้มีส่วนได้เสียประกอบด้วย
7472 ผู้เข้าชม
ธุรกิจแบบไหนที่เหมาะกับ ISO:13485 กันนะ? วันนี้เรามีคำตอบให้ ลองคลิ้กเข้ามาดูสิ
442 ผู้เข้าชม
หน้าที่ของทีม Internal Audit มีดังนี้ คือ
971 ผู้เข้าชม
ข้อดีของการนำ ISO:27001 มาใช้กับองค์กรนั้นมีอะไรบ้างลองมาดูกันเถอะ
750 ผู้เข้าชม
“SWOT” มาจากตัวอักษรย่อของคำ 4 คำคือ Strengths (จุดแข็ง), Weaknesses (จุดอ่อน), Opportunities (โอกาส), Threats (อุปสรรค) SWOT คือ เทคนิคการวิเคราะห์ทางการตลาดของบริษัทตัวเองเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการตลาด SWOT ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายครั้งแรกที่มหาวิทยาลัย Harvard ในสหรัฐอเมริกาในทศวรรษที่ 1960
2938 ผู้เข้าชม
36594 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์